High Impact Teambuilding

Together Everyone Accomplishes More

Een team is een groep mensen met uiteenlopende, complementaire vaardigheden die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te realiseren.

Met high impact teambuilding bouwen we aan hechte teams die gemotiveerd en met begrip voor elkaars anders zijn samenwerken en zo buitengewone prestaties neerzetten.

De buitensportactiviteiten zijn geen doel op zich maar slechts een middel om de deelnemers bewust te maken van hun eigen functioneren en om hun interpersoonlijke vaardigheden te verfijnen.

Coaching interventies

Teambuilding is en blijft bij ons ook fun. Maar met de aanwezigheid van een coach levert het dagje fun een immense meerwaarde op voor uw organisatie.

We werken met ervaren coaches die gecertificeerd zijn bij de International Coaching Federation. De coaches hebben oog voor dynamieken binnen een team en ze kunnen een sfeer creëren die iedereen in staat stelt om openlijk over de sterktes en zwaktes van het team én zichzelf te communiceren.

Het is deze unieke aanpak, de combi teambuilding- coaching, die onze programma’s onderscheidt van andere vormen van teambuilding en er voor zorgt dat er na afloop van het event échte impact is op de werkvloer.

Focus - begin with the end in mind

Tijdens een intakegesprek gaat de coach met u na welke impact u precies wilt hebben na afloop van het programma. In onderlinge afstemming leggen we die activiteiten vast die het best aansluiten bij het realiseren van uw doelstelling.

Uiteraard kunnen er tijdens het programma nieuwe thema’s naar boven komen waar de coach flexibel op inspeelt. Al naargelang de behoefte kan er na afloop van het teambuildingevent een incompany trainings– of coachingstraject aan gekoppeld worden.