Beachbuilding

Met dit coaching-teambuilding programma komen wij naar u toe, waar u zich ook bevindt aan onze kust. Naargelang de locatie, voorziene tijd en intensiteit kunnen we een aantal challenges kiezen die de teams op het strand dienen te volbrengen.

De teams trachten uiteraard deze tasks zo goed mogelijk (en liefst beter dan de andere teams) te vervullen. Bij elke proef dient het team gezamelijk te beslissen voor welke moeilijkheidsgraad men gaat. Hier hangt de score vanaf. Elk team krijgt bij zich een sportmonitor die hen kan bijstaan als ‘deskundige’. Het blijft natuurlijk wel een onderdeel van de uitdaging dat ze de challenges zo autonoom mogelijk vervullen. Afhankelijk van de focus van deze teambuilding zijn de diverse teamoefeningen gericht op samenwerking, inzicht in vaardigheden, communicatie...

De opdrachten zoals reuze aardbal, trolleys, reuze zakkenloop, geblinddoekte puzzel, koningsspel, bierbakkenloop... zijn voor iedereen haalbaar en hebben voldoende ludiek karakter. Op regelmatige tijdstippen worden door de coach reflectiemomenten ingelast. Hier exploreert hij samen met de teamleden de afgelopen gebeurtenissen. Het team verwerft hierbij inzicht in de groepsmechanismen en de heersende groepsdynamiek. Naar het eind lassen we ook een uitgebreider evaluatiemoment in. We overlopen de verschillende opdrachten en gaan dieper in op de opvallende observaties. De groep kan hier een werkpunt kiezen om de volgende periode aandacht aan te besteden. Deze opvolging kan dan een structurele inplanning krijgen tijdens volgende teamsessies, vergaderingen of evaluaties.