Operatie Fort Napoleon

Het garnizoen in het Fort Napoleon is ingeslapen, het slagveld is immers veraf, de bezetting ontoereikend en de oorlogsmoeheid groot. Plots volgt het onheilspellend bericht: oorlog is op komst en Oostende zou wel eens het strijdtoneel kunnen worden. Dringende maatregelen moeten genomen worden: de vestiging in opperste staat van paraatheid brengen, de soldaten bewapenen en trainen, proviand inslaan, strate- gieën op punt stellen, veldhospitalen inrichten, ...

Spionnen en verkenners worden uitgestuurd en geheime communicatie- kanalen en codes worden uitgedokterd. Het gebeuren vindt plaats onder de codenaam "Operatie Fort Napoleon". Elke compagnie van het fort moet vijf opdrachten volbrengen. Iedere compagnie wil het zo goed mogelijk doen, de garnizoenscommandant heeft immers dubbel soldij in het vooruitzicht gesteld voor de beste afdeling. De verschillende opdrachten die worden uitgevoerd hebben een specifieke focus op communicatie, rollenpatroon of besluitvorming in de groep.

De teamcoach die de compagnien volgt van de ene opdracht naar de andere laat hen regelmatig reflecteren over hun gedrag en het effect dat ze daarmee hebben op het resultaat. Een team ontstaat niet vanzelf. Sommige groepen weten zich op te werken tot een hecht samenwerkingsverband dat topprestaties realiseert; andere groepen vallen ruziënd uiteen voordat de eindstreep –het teamresultaat- zelfs maar in zicht is. De teamcoach tracht ieder team aan de hand van vraagstelling en confrontatie op een hoger niveau te brengen in hun ontwikkeling als team.