Take the team to the top

Bij ontvangst worden de teams meteen gebrieft : De toren is volledig ondermijnd. Aan hen om de toren te redden en de top te bereiken. Onderweg wachten echter talloze hindernissen.

Een unieke teambuilding waarbij verschillende teams aangespoord worden om de top van de IJzertoren te bereiken. Samenwerking, communicatie en inzetbaarheid spelen een cruciale rol.
Elk team wordt begeleid door een coach of een instructeur die hen bijstaat en observeert. Het oplossen van de tasks dienen de teams echter op autonome wijze te volbrengen.

Naar keuze kunnen onderweg reflectiemomenten ingepland worden waarbij de coach feedback geeft en de teams zelf ontdekken wat in hun groep speelt. Tijdens deze evaluaties kunnen mechanismen van communicatie en ondelinge dynamiek besproken worden. Eens boven, leent de panoramazaal zich uitstekend als een seminarieruimte van het hoogste niveau om een en ander te duiden, al dan niet met theoretische modellen. Dit programma kan aangevuld worden met een rappelsessie vanop het dakterras.