Individuele coaching

In beweging komen door stil te staan

Wat is individuele coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die op een zeer resultaatgerichte en tijdsefficiente wijze de persoonlijke effectiviteit van uw medewerkers verhoogt en hen dichter brengt bij de realisatie van de professionele doelstellingen.

Het kenmerkende van coaching is de gelijkwaardige relatie tussen de coach en de gecoachte, waarbij de laatste de doelen bepaalt en de eerste het proces faciliteert. In eerste instantie is het belangrijk om zicht te krijgen op wat er bij de coachee nodig is om de professionele doelstellingen te realiseren. Dit kan gaan van het leren delegeren, lastige boodschappen brengen, een coachende attitude eigen maken, specifieke samenwerkingsverbanden optimaliseren, zelfvertrouwen ontwikkelen, etc ...

Eens de doelen helder zijn, gaan de coach en de gecoachte samen de huidige situatie exploreren. Tijdens het proces krijgt de gecoachte inzicht in zijn persoonlijke kwaliteiten die ervoor gezorgd hebben dat hij reeds staat waar hij staat. Vervolgens nemen we de persoonlijke blokkaders onder de loupe. Dit kunnen bepaalde denkpatronen, gevoelens of gedragingen zijn die ons belemmeren om optimaal te functioneren.

Onze professioneel gecertificeerde coaches hebben een goede kijk op wat er speelt binnen bedrijven. Ze zijn het klankbord en de soms wat gevreesde spiegel. Vanuit hoge betrokkenheid worden overtuigingen die het huidige gedrag in stand houden, benoemd. Door middel van diepgaande en uitdagende vragen leggen ze datgene bloot wat de gecoachte weghoudt van het behalen van resultaat. Door mensen in hun waarde te laten boezemen ze snel vertrouwen in waardoor er grote openheid ontstaat en zin om te experimenteren met nieuw gedrag.

Onze individuele coaches zijn je co-piloot in het navigeren doorheen conflict, besluitvorming, leidinggeven, cultuursverandering en competentie-ontwikkeling. Vanuit grote expertise in NLP, Enneagram, Kernkwadranten, Insights Discovery, Systemiek, Leiderschapsstijlen etc ... passen ze hun stijl en methodiek flexibel aan in functie van het gewenste resultaat.