Aanpak

In onderling overleg met de gecoachte, HR en de leidinggevende bepalen we de doelstelling voor het coachingstraject. Vervolgens gaat de effectieve coaching van start in sessies van 2 uur, eens om de maand. Na ieder gesprek stimuleren we de gecoachte om zijn actiepunten te bespreken met de leidinggevende of een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.  Halverwege en op het einde van het traject vindt er een evaluatiemoment plaats.