Enneagram

Het Enneagram is een eeuwenoude persoonlijkheidstypologie die een negenpuntige sterdiagram als symbool heeft. Het beschrijft negen verschillende types mensen die elk op hun manier naar de werkelijkheid kijken en ermee omgaan. Volgens het enneagram heeft elk mens één basistype in zich. De onderlinge lijnen geven weer hoe de types zich gedragen in stress- en in veilige situaties. Daarnaast kan een type kenmerken overnemen van de types naast hem. Er zijn dus binnen ieder type tal van variaties mogelijk waardoor ieder van ons een ‘uniek’ wezen blijft.

Het boeiende aan het enneagram is dat de beschrijvingen meer gericht zijn op wat mensen innerlijk ‘drijft’ dan op zichtbaar gedrag. Daarenboven geeft het duidelijk weer hoe iemand in stress en in rust anders functioneert. Door het besef hiervan ontwikkel je meer begrip voor het ‘doen en laten’ van anderen. Het enneagram geeft je een plattegrond waarmee je je persoonlijke effectiviteit verbetert en de interpersoonlijke relaties optimaliseert.

Na een toelichting van de verschillende types gaan de deelnemers in subgroepen, aan de hand van een vragenlijst, uitzoeken welk type de ander is. Hier gaat geen voorbereidende opdracht aan vooraf. Bij afronding van ieder voorprogramma gaat het team, in functie van de verworven inzichten in zichzelf en de anderen, concrete acties bepalen die moeten leiden tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking tijdens de teambuildingactiviteit die erop volgt.