Insights Discovery

Het Insights Discovery concept is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen. In essentie onderscheidt het Insightswiel vier groepen of kleuren: vurig rood - stralend geel - zacht groen en helder blauw. Ieder van ons gebruikt deze vier kleuren, in meer of mindere mate. De volgorde en intensiteit waarmee we die kleuren gebruiken, zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl.

Onze voorkeur voor een kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijkst. Iedere persoon heeft alle vier de kleuren tot zijn beschikking, maar laat door zijn persoonlijke voorkeur en de context bepaalde kleuren meer of minder zien. Er zijn in totaal 72 mogelijke persoonlijkheidstypes.

Als voorbereidende opdracht vult men voorafgaand de teambuildingdag een vragenlijst in waarmee er voor ieder teamlid een ¬†individueel profiel wordt aangemaakt. Deze profielen worden overhandigd tijdens het voorprogramma en ingezet om op zeer korte termijn ontzettend veel inzicht te krijgen in het functioneren van ieder teamlid en van het team als geheel. Met deze inzichten wordt tijdens het hoofdprogramma volop ge√ęxperimenteerd, zodat men een nieuwe interactiestijl eigen maakt.