Aanpak

Teamcoaching vergt een zorgvuldige analyse van de huidige situatie. Deze kan aan de hand van intake gesprekken met medewerkers, leidinggevende en manager. Ook het bijwonen van een vergadering of het volgen van het werkproces kan de nodige inzichten leveren. Op basis hiervan worden doelen geformuleerd en wordt een trajectplan opgezet. Hierin kunnen verschillende werkvormen (training, coaching, intervisie) geïntegreerd worden afhankelijk van de fase waarin het team zich in zijn ontwikkeling bevindt. Op regelmatige basis worden de doelen geëvalueerd. Na enkele maanden kijken we of de ingezette verandering daadwerkelijk geïmplementeerd is. Indien nodig worden nieuwe actieplannen uitgewerkt en opgevolgd. Indien dit nodig blijkt, dan wordt het teamcoachingstraject gecombineerd met individuele coaching van de teamleden.