Wanneer kies je voor teamcoaching?

Binnen teams staan de verschillen in stijl en persoonlijkheid vaak effectieve samenwerking in de weg, terwijl ze in feite een grote potentiële kracht vormen. Tijdens de teamcoaching krijgen de teamleden meer inzicht in hoe ze functioneren en wat hen drijft om te doen wat ze doen. Door meer inzicht te verwerven in hun eigen interactievoorkeuren en in die van elkaar, kan men de eigen communicatie en gedrag beter afstemmen op de noden van een ander om zo de effectiviteit en samenwerking te optimaliseren. Tijdens de teamcoaching wordt duidelijk welke natuurlijke talenten en vaardigheden aanwezig zijn in het team en hoe de teamleden met z’n allen een ongewenste situatie op een onbewuste en ongewilde manier in stand houden. Tijdens de teamcoachingssessies kunnen de teamleden nieuwe inzichten omzetten in nieuw gedrag. Nieuwe strategieën worden uitgeprobeerd en verankerd.

Teamcoaching zet je in als een groep mensen bij elkaar is gebracht om een bepaalde taak te volbrengen, waar onderlinge samenwerking vereist is. Teamcoaching zet je in vanuit twee invalshoeken: het oplossen van struikelblokken en het versnellen van de teamontwikkeling.